اهداف و برنامه‌های کلی
ـ تبیین مبانی نظری، علل و پیشینه‌های تاریخی و اجتماعی و فرآیند تحقق انقلاب اسلامی.
ـ تحلیل و تبیین وقایع، مسایل و دستاوردهای انقلاب اسلامی.
ـ نقادی مطالعات انقلاب اسلامی و ارزیابی عملکرد متولیان امور.
ـ بررسی موانع، آفات و ارایه راهبردهای مناسب در جهت تحکیم، تداوم و تکامل انقلاب و نظام اسلامی.

عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر