«گروه ادبیات اندیشه »، یکی از پنج گروه علمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی است.این گروه هم چنین دارایاز دو حلقه تخصصی «ادبیات داستانی» و «شعر» است. حلقه « ادبیات داستانی» در سال 1382، حلقه «شعر» در سال 1390 تاسیس شده و شروع به فعالیت نموده اند.
اهداف 
ـ بستر سازی برای شکل‌گیری جریان ادبی معطوف به معرفت و حکمت اسلامی، و ترغیب نویسندگان ادبیات به خلق آثار شایسته با درون‌مایه‌های فکری دینی،
ـ مواجهه‌ی علمی و نقادانه با جریان‌ها و مکاتب رقیب و معارض در حوزه‌ی ادبیات،
ـ مطالعه‌ی تطبیقی مکاتب و نظریه‌های ادبی غربی و اسلامی،
ـ تبیین مبانی نظری ادبیات دینی و نظریه‌پردازی و نوآوری در این حوزه و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری جبهه‌ی خودباور و برخاسته از مبانی اسلامی در عرصه‌ی نقد ادبی.
برخی کار ویژه های اجرا شده یا در دست انجام
• برگزاری دکترای پژوهشی زبان و ادبیات فارسی؛ با گرایش ادبیات انقلاب اسلامی/ اخذ مجوز و برگزاری از مهرماه1391
• طراحی رشته کارشناسی ارشد نقد ادبی / در مرحله بررسی و تایید خواهی در شورای گسترش
• برگزاری سلسله نشست های «نقد داستان اندیشه» / 1383-1386  / دوره جدید تابستان 1391
• طراحی و اجرای اولین دورة منسجم آموزش نقد ادبی در «گرایش داستان» در پانزده محور مطالعاتی در قالب چهار ترم ؛ 1387-1388 / دوره جدید بهمن 1391
• طراحی و تالیف سلسله « درباره ادبیات داستانی» در ‌بیست و پنج جلد/ هفت دفتر تاکنون به اتمام رسیده است.

عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر